Du er her: Forskningsmidler

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Søk »

Til toppen av siden

Allmennmedisinsk forskningsfond

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) deler ut stipend/forskningsstøtte for inntil 1 år til middels store prosjekt, som helst bør være en del av et doktorarbeid.
Søknadsfrist 15. mars og 15. september
 

Legeforeningen/allmennmedisinsk forskningsfond

 

Allmennpraktikerstipend

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) deler ut stipend for inntil 3 mndr til mindre prosjekter.
Søknadsfrist 15. mars og 15. september

Legeforeningen /AFU - Allmennmedisinsk forskiningsutvalg

Kvalitetsikringsfond 1

Kvalitetsikringsfond 1 gir støtte i inntil 3 år til prosjekter som kan fremme kvalitet i helsetjenesten utenfor sykehus. Søknadsbehandling skjer 4 ganger i året.

Kvalitetssikringsfond I

Program for distriktsmedisinsk fagutvikling og forskning (NSDM)

Programmet er en del av NSDM’s aktiviteter,og støtter prosjekter med distriktspolitisk profil. Søknadsfrist vår og høst.

http://www.nsdm.no/programmet/cms/39

Topp

Det helsevitenskapelige fakultet, AFE Tromsø 9037 Tromsø. Telefon: +47 776 44 000