Kontinuitet gir færre spesialistbesøk for pasienter med diabetes type 2

Personer med diabetes type 2 som traff sin fastlege ved hver konsultasjon i allmennpraksis var sjeldnere hos spesialist enn de som møtte en vikar eller en legevaktslege. Dette viser en ny studie blant medlemmer av Diabetesforbundet. Av de som siste året hadde truffet sin egen fastlege hver gang, hadde 48 prosent også vært hos spesialist. […]

Nytt forskningsnettverk om overdiagnostikk og bærekraft i helsetjenesten

AFE Nord har startet et nasjonalt, tverrfaglig forskningsnettverk om overdiagnostikk og bærekraft i helsetjenesten. Nettverket vil samarbeide om prosjektsøknader og opplysningsarbeid, og ledes av professor i allmennmedisin John Brodersen som har forsket på temaet i flere tiår. Alexandra Jønsson og John Brodersen publiserte nylig verdens første lærebok om overdiagnostikk (bildet ovenfor). Overdiagnostikk handler om mekanismer […]

Øyedråper mot bihulebetennelse?

BASIC-studien utforsker hvordan øyedråper med kloramfenikol funker mot bihulebetennelse. På Byhagen legesenter i Alta er rekrutteringen godt i gang.
Tekst/foto: Christina Svanstrøm

«Kan jeg få to ord?» Livsviktig samsnakk om lindrende behandling

Samarbeid mellom helsepersonell om lindrende behandling, både innad i kommunen og med sykehuset, fungerer best når man snakker sammen. Og når samsnakken ikke fungerer, kan det få konsekvenser. Plutselig står man der, som sykepleier på seinvakt, eller som legevaktslege, og tar imot en terminalt syk pasient uten at kolleger har tatt en telefon, sendt en […]

Frykt kan svekke profesjonell empati

I en artikkel i BMJ Open analyserer Sally Warmington, May-Lill Johansen og Hamish Wilson essays medisinstudenter har skrevet om en praksisperiode som assistenter på sykehjem. Ved hjelp av dialogisk narrativ analyse får forskerne fram hvordan studentene konstruerer sin identitet og posisjonerer seg i forhold til beboere og ansatte på sykehjemmet. I de første pasientmøtene beskriver […]

Hvordan organisere konsultasjonen når pasienten har flere helseproblemer?

En ny artikkel av Ann Dorrit Guassora, May-Lill Johansen og Kirsti Malterud belyser konsultasjoner i allmennpraksis der pasienten har flere helseproblemer. Helseproblemer henger sammen, behandlingsopplegg påvirker hverandre, og pasientens symptomer kan skyldes flere ulike tilstander. Det er altså flere gode grunner til at det kan være en fordel å snakke om helseproblemene samlet. Med utgangspunkt […]

Betydningen av kontekst for allmennlegers beslutninger

Resha Al-Azzawi, Peder A. Halvorsen og Torsten Risør har publisert en scoping review for å bidra til en bedre forståelse av forholdet mellom kontekst og allmennlegers beslutningstaking. Det finnes ulikheter mellom allmennleger i alle aspekter av klinisk praksis hvor konteksten kan ha betydning, men det er fortsatt uklart hvordan slik variasjon spiller seg ut i […]

Allmennmedisinsk universitetsmøte i Tromsø inspirerte

23. september 2021 inviterte AFE Nord til Allmennmedisinsk universitetsmøte på Sommarøy Hotell, en times busstur fra Tromsø. For første gang ble universitetsmøtet også lagt sammen med samling for Nasjonal forskerskole i Allmennmedisin (NAFALM) 22 september. Møtet den 23. september ble innledet med informasjon fra de etablerte miljøene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. I tillegg […]

Fastlegens rolle ved medisinsk uforklarte symptomer i ungdomstid

Journalist Lisbeth Nilsen for Utposten har intervjuet Maria Fredriksen Kvamme om hennes avhandling avlagt ved AFE Nord. Avhandlingens tittel oversatt til norsk er Lidelse, agens og omsorg – sosiale forløp og reforhandling av fortolkningsrammer ved medisinsk uforklarte symptomer i norsk ungdomstid. Lisbeth hadde fokus på fastlegens rolle i lys av resultatene: https://www.utposten.no/journal/2021/3/m-682/N%C3%A5r_unges_liv_sporer_av Artikkelen var del i […]

Årsrapport for 2020 er klar

Årsmeldingen for Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø, 2020 er nå klar og tilgjengelig her. Spre den gjerne videre til andre som kan være interessert! Årsmelding 2020