Årsrapport for 2020 er klar

Årsmeldingen for Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø, 2020 er nå klar og tilgjengelig her. Spre den gjerne videre til andre som kan være interessert! Årsmelding 2020

Ny publikasjon om kronisk slitenhet

Ny studie av Mette Bech Risør og Kjersti Lillevoll beskriver hvordan råd om omsorg og håndtering under en diagnostisk prosess skaper pasienten som et moralsk subjekt.

Pris for artikkel til Hasse Melbye

Vi gratulerer Hasse Melbye og medarbeidere som er tildelt Norsk forening for lungemedisin sin pris for beste artikkel innen lungemedisin i 2020.

Verksted og seminar i AFE Nord 30.10.20

I anledning lederskifte i Allmennmedisinsk Forskningsenhet Nord ble det avholdt Framtidsverksted og AFE-seminar ved UiT- Norges Arktiske Universitet 30. oktober 2020, ledet av påtroppende leder May-Lill Johansen og Mette Bech Risør, professor ved AFE Nord. Professor Hasse Melbyes karriere med allmennpraksis, forskning og ledelse ved AFE Nord ble behørig feiret med informative og inspirerende foredrag, […]

Ny leder for AFE i Tromsø

  Fra 1 april begynte May-Lill Johansen som leder for AFE Tromsø. Hun har vært spesialist i allmennmedisin siden 2001 og tok ph.d. i 2012 med avhandlingen «A doctor close at hand: A qualitative analysis of GPs’ work in cancer care.» Siden 2012 har hun vært førsteamanuensis i allmennmedisin ved UIT. Hasse Melbye slutter som […]

Disputas om ungdom og medisinsk uforklarte symptomer (MUS)

12. mai disputerte Maria Fredriksen Kvamme med avhandlingen «Lidelse, agens og omsorg i medisinsk uforklarte symptomer. En etnografisk studie om sosiale løp og reforhandling av forståelsesrammer ved medisinsk uforklarte symptomer i norsk ungdomstid.» I det norske sammendraget skriver Maria: En vet ennå lite om hvordan ungdommer forstår og handterer symptomer på for eksempel smerter, utmattelse […]

Disputas om lungelyder

1 april disputerte Juan Carlos Aviles Solis med temaet “Identification and prevalence of adventitious lung sounds in a general adult population”. Det gikk strålende, men med mindre festivitas enn det som er vanlig ved disputaser, naturligvis for å hindre smittespredning av koronaviruset. Det var ikke publikum i auditoriet, tredje opponent og representant for dekan var […]

Juan Carlos Aviles Solis har fått AFU’s forskningspris 2019

Under årets Nidaros kongress ble Juan Carlos tildelt AFU’s forskningspris. Les hele saken her Prisen blir tildelt beste presentasjon på «forskningsdagen», og det legges vekt på både innhold og framføring. Som ph.d.student har Juan Carlos tatt opp lungelyder på 6000 deltakere i Tromsøundersøkelsen. Foredraget han holdt handlet om hvordan funn av knatre- og pipelyder henger […]