Verksted og seminar i AFE Nord 30.10.20

I anledning lederskifte i Allmennmedisinsk Forskningsenhet Nord ble det avholdt Framtidsverksted og AFE-seminar ved UiT- Norges Arktiske Universitet 30. oktober 2020, ledet av påtroppende leder May-Lill Johansen og Mette Bech Risør, professor ved AFE Nord. Professor Hasse Melbyes karriere med allmennpraksis, forskning og ledelse ved AFE Nord ble behørig feiret med informative og inspirerende foredrag, […]

Ny leder for AFE i Tromsø

  Fra 1 april begynte May-Lill Johansen som leder for AFE Tromsø. Hun har vært spesialist i allmennmedisin siden 2001 og tok ph.d. i 2012 med avhandlingen «A doctor close at hand: A qualitative analysis of GPs’ work in cancer care.» Siden 2012 har hun vært førsteamanuensis i allmennmedisin ved UIT. Hasse Melbye slutter som […]

Disputas om ungdom og medisinsk uforklarte symptomer (MUS)

12. mai disputerte Maria Fredriksen Kvamme med avhandlingen «Lidelse, agens og omsorg i medisinsk uforklarte symptomer. En etnografisk studie om sosiale løp og reforhandling av forståelsesrammer ved medisinsk uforklarte symptomer i norsk ungdomstid.» I det norske sammendraget skriver Maria: En vet ennå lite om hvordan ungdommer forstår og handterer symptomer på for eksempel smerter, utmattelse […]

Disputas om lungelyder

1 april disputerte Juan Carlos Aviles Solis med temaet “Identification and prevalence of adventitious lung sounds in a general adult population”. Det gikk strålende, men med mindre festivitas enn det som er vanlig ved disputaser, naturligvis for å hindre smittespredning av koronaviruset. Det var ikke publikum i auditoriet, tredje opponent og representant for dekan var […]

Juan Carlos Aviles Solis har fått AFU’s forskningspris 2019

Under årets Nidaros kongress ble Juan Carlos tildelt AFU’s forskningspris. Les hele saken her Prisen blir tildelt beste presentasjon på «forskningsdagen», og det legges vekt på både innhold og framføring. Som ph.d.student har Juan Carlos tatt opp lungelyder på 6000 deltakere i Tromsøundersøkelsen. Foredraget han holdt handlet om hvordan funn av knatre- og pipelyder henger […]

Disputas om spirometri og pulsoksimetri i diagnostikk av hjerte- og lungesykdom i allmennpraksis

Lene og veiledere, fra venstre Hasse Melbye, Lene G. Dalbak, Jørund Straand Den 2. november, i Tromsø, forsvarte Lene G Dalbak sin avhandling om spirometri og pulsoksimetri i diagnostikk av hjerte- og lungesykdom i allmennpraksis. I prøveforelesningen redegjorde Lene for hvordan belastningstester, som trappetest og 6 minutters gangtest, kan bidra til bedre diagnostikk, gjerne i […]

Disputas om allmennlegers deltakelse ved ø.hjelp utrykninger

Magnus og veiledere, fra venstre Mette B. Risør, Magnus Hjortdahl, Erik Zakariassen, Peder Halvorsen Den 31. oktober forsvarte Magnus Hjortdahl sin ph.d. avhandling om allmennlegers deltagelse ved ø.hjelp utrykninger. Disputasen fant sted ved Campus Alta. I prøveforelesningen ga Magnus en god oversikt over hvordan man tenker internasjonalt å bedre behandlingen av akutt sykdom og skader […]

Reduserte pulsoksymetriverdier kan bidra til å påvise diastolisk hjertesvikt i tidlig stadium

Lene Gjelseth Dalbak har i en studie fra Diolup-prosjektet vist at koronar hjertesykdom som komorbitet hos pasienter med kols eller astma bidrar til redusert oxygenmetning (SpO2≤95%). Les mer. En ny studie basert på den sjette Tromsøundersøkelsen viser at diastolisk dysfunksjon også er assosiert med nedsatt SpO2. Vi vet at diastolisk dysfunksjon kan utvikle seg til […]

Symposium om lungelyder ved årets IPCRG konferanse

Årets International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) World Conference ble arrangert i Porto 31 mai til 2 juni. Sammen med våre samarbeidspartnere i Portugal holdt AFE et symposium om betydningen av å registrere lungelyder i primærhelsetjenesten. Resultater fra den 7. Tromsøundersøkelsen med lydopptak fra lungene til 6000 Tromsøværinger ble presentert av Juan Carlos Aviles Solis. […]