Reduserte pulsoksymetriverdier kan bidra til å påvise diastolisk hjertesvikt i tidlig stadium

Lene Gjelseth Dalbak har i en studie fra Diolup-prosjektet vist at koronar hjertesykdom som komorbitet hos pasienter med kols eller astma bidrar til redusert oxygenmetning (SpO2≤95%). Les mer. En ny studie basert på den sjette Tromsøundersøkelsen viser at diastolisk dysfunksjon også er assosiert med nedsatt SpO2. Vi vet at diastolisk dysfunksjon kan utvikle seg til […]

Symposium om lungelyder ved årets IPCRG konferanse

Årets International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) World Conference ble arrangert i Porto 31 mai til 2 juni. Sammen med våre samarbeidspartnere i Portugal holdt AFE et symposium om betydningen av å registrere lungelyder i primærhelsetjenesten. Resultater fra den 7. Tromsøundersøkelsen med lydopptak fra lungene til 6000 Tromsøværinger ble presentert av Juan Carlos Aviles Solis. […]

Disputas om livet etter kreft

Tone Seppola-Edvardsen disputerte 14 november. Hun hadde fulgt personer som tidligere var blitt behandlet for kreft i ca. ett år, og intervjuet dem om hvordan de forholder seg til fornemmelser/symptomer fra kroppen og den usikkerheten de føler når de lurer på om kreften er på vei tilbake. Det var viktig for deltakerne å finne en […]

Internasjonal konferanse om lungelydsforskning i Tromsø

15-16 september arrangerte AFE Tromsø den 42. årlige konferansen for International Lung Sound Association. Det passet bra for oss å arrangere dette i år, siden vi nå kunne presentere de første resultatene fra vårt store materiale av lungelyder fra den sjuende Tromsøundersøkelsen. Vi vet nå for eksempel at forekomsten av knatrelyder i befolkningen øker dramatisk […]

Vel overstått og flott disputas av Johanna Laue

Johanna Laue mellom veilederne Hasse Melbye og Mette Bech Risør (hovedveileder) Johanna Laue mellom veilederne Hasse Melbye og Mette Bech Risør (hovedveileder) Den 24. mars 2017 disputerte Johanna Laue på sin avhandling: Managing exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. An investigation of treatment decisions from a primary care perspective. Johanna Laue har gjennom sine studier […]

KOLS-pris til AFE-lederen

Hasse Melbye mottok 16.11.16 årets LHL’s pris for fremragende forskning på KOLS-området. Forskningen har pågått siden 80-talet, med fokus på diagnostikk av KOLS og KOLS-forverringer. Opprettelsen av AFE og støtte fra Norges forskningsråd har gjort det mulig å gjennomføre et stort internasjonalt prosjekt om KOLS og KOLS-forverringer i primærhelsetjenesten. Les mer om prisutdelingen her. Hasse […]

AFEne 10 år!

På Primærmedisinsk uke ble det feiret at AFEne har fungert i 10 år, og at opprettelsene av AFEne har ført til betydelig mer allmennmedisinsk forskning. Tallet på ph.d.studenter har økt betraktelig, og myndighetene signaliserer at tiltaket har vært vellykket. Samarbeidet mellom de fire AFEne har bl.a. vært avgjørende for at vi har fått nasjonal forskerskole […]