Forskningsmidler

Her finner du oversikt over forskningsmidler…

Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF) deler ut stipend/forskningsstøtte for inntil 1 år til middels store prosjekt, som helst bør være en del av et doktorarbeid.

Søknadsfrist 15. mars og 15. september.

Les mer og søk her

Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) deler ut stipend for inntil 3 mndr til mindre prosjekter.

Søknadsfrist 15. mars og 15. september.

Les mer og søk her

Fondet deler ut midler til kvalitetsforbedringsprosjekter i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Fondet har to søknadsfrister, 1. april og 1. oktober.

Les mer og søk her

Programmet er en del av NSDM’s aktiviteter, og støtter prosjekter med distriktspolitisk profil.

Søknadsfrist 15. september og 15. mars.

Les mer og søk her