Anne Herefoss Davidsen

Stipendiat og fastlege på Byhagen legesenter i Alta.

Fra Tromsø, studert i Tromsø, ferdig cand.med. i 2004, så turnus på Gjøvik / Vinstra og jobb på indremedisinsk avd (Gjøvik) i 3 år (inkl 1 år i B-gren kardiologi) til hun flyttet til Alta og begynte som fastlege der i 2009. Spesialist i allmennmedisin fra 2014. Sporadisk jobbet litt med forskning siden 2011, stipendiat i halv stilling fra aug 2017. Hun ser på auskultasjon av hjertet og bruker hjertelyder tatt opp i Tromsø7. Hovedveileder er Peder Halvorsen og biveiledere Hasse Melbye og Henrik Schirmer.