Hasse Melbye

Hasse Melbye er professor emeritus i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Han begynte som distriktslege i Tromsø i 1979, og startet med forskning i 1985. Han ble spesialist i allmennmedisin i 1988. Forskningen har i hovedsak dreiet seg rundt diagnostikk av luftveissykdommer i allmennpraksis, særlig lungebetennelse og obstruktive lungesykdommer (bronkitt, astma og KOLS). Tolkning av lungelyder som kan høres med stetoskopet har stått sentralt, også nyttevurderinger av blodprøver, spesielt av CRP (C-reaktivt protein). Det er også blitt satt fokus på det pasientens symptomer og varigheten av disse. Han har laget en undervisnings-DVD om lungelyder og et nettkurs i lungefunksjonsundersøkelse. Og har skrevet om behandling av luftveissykdommer i læreboka ”Allmennmedisin”, i antibiotikaveilederen for allmennpraksis og i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).
Han har vært prosjektleder for Diolup og Pexaco og prosjekter knyttet til Tromsøundersøkelsen. Han var leder av AFE Nord fram til 1. oktober 2020.

Intervju i Utposten nr 6 2006
Link til LUPIN