Maria Fredriksen Kvamme

Maria Fredriksen Kvamme er ansatt i en postdoktorstilling med tema ungdomshelse tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsgruppe i Tromsø. Postdoktorprosjektet STUDENTBLIKK utforsker forståelse og handtering av psykisk helse og trivsel blant studenter, med bruk av antropologiske deltagende og visuelle tilnærminger. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

September 2014 ble Maria tilknyttet AFE som doktorgrads stipendiat med fokus på kommunikative utfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte kroppslige symptomer hos ungdom. Hovedveileder og prosjektleder var Mette Bech Risør. Hun har også vært ansatt ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) i deler av perioden, særlig tilknyttet følgeforskning av ALIS-Vest prosjektet.

Maria har spesiell interesse for tema ungdom, helseforståelse -og kommunikasjon i hverdagsliv og primærhelsetjenester, marginaliserings – og inkluderingsprosesser samt bruk av visuelle verktøy i forskning og ungdomsarbeid. Hun har åtteårig erfaring fra praksisfeltet oppsøkende sosialt arbeid med ungdom ved Utekontakten i Tromsø (2005-2014) og hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø med fordypning i Visuelle Kulturstudier (2005).