Mette Bech Risør

Mette Bech Risør er PhD, seniorforsker og antropolog med spesiale i medisinsk antropologi.

Hun har i en lang årrekke beskjeftiget seg med forskning i funktionelle lidelser, men hennes forskningsinteresser dekker også andre felter, blandt annet sundhedsfremme, sykdomsopfattelser, sundhedssystemer og sundhedsadferd i hverdagslivet. Teoretisk er hun især inspireret av pragmatismen og fenomenologi/livsverdensbegrebet og har operationalisert disse teorier i analyser av typer av viten, sykdomsforklaring og rationalitet.

Mette Bech Risør har stor erfaring med å samarbeide tverrfaglig med helseprofesjonelle, ikke bare praktisk erfaring men også med fokus på det metodeutviklende aspekt av tverrfaglighet. Hun har stor undervisningserfaring, veiledererfaring og har iverksatt flere større forskningsprosjekter. Hun er også redaktør for og initiativtager til et tverrfaglig tidsskrift: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund og er medlem av Praksisfondens forskningsutvalg i Danmark