Oda Martine S. Øverhaug

Stipendiat og fastlege ved Tynset Legekontor.

Oda Martine Øverhaug var ferdig utdannet lege fra Universitetet i Tromsø i 2015. Hun jobber som allmennlege i spesialisering på Tynset legekontor, og er ansatt ved AFE i 50 % stilling som stipendiat, med et prosjekt om samarbeid mellom fastleger og barnevernstjenesten. Hovedveileder er Mette Bech Risør.