Peder A. Halvorsen

Professor i allmennmedisin, fastlege og kommuneoverlege i Alta

Peder A. Halvorsen er fastlege ved Byhagen legesenter i Alta. Han er cand. med. fra fra Universitetet i Tromsø 1995 og har vært allmennpraktiserende lege i Alta siden 1997, avbrutt av tjeneste ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk 2003 – 2004.

Han ble spesialist allmennmedisin 2004. I perioden 1998 – 2001 hadde han bistilling som rådgivende lege i Folketrygden. Fra 2002 har han hatt bistilling som forsker ved UiT. Han forsvarte sin ph.d ved Syddansk Universitet/Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense desember 2008. Han er nå professor ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT, og har vært tilknyttet AFE Nord siden august 2008. Forskningsinteresser er medisinsk beslutningsteori, risikopersepsjon og risikokommunikasjon, helsetjenesteforskning og distriktsmedisin