Stian Andersen

Stipendiat og kommuneoverlege i Storfjord

Cand.med fra UiT i 2015, har siden turnus jobbet som fastlegevikar og ALIS på Storsteinnes i Balsfjord kommune.Har siden høsten 2017 fått innvilget stipend fra allmennmedisinsk forskningsfond, og er ansatt i en 40% stilling ved AFE Tromsø hvor han jobber med hjertelyder fra Tromsø 7-undersøkelsen. Hovedveileder er Juan Carlos Aviles, og biveiledere er Hasse Melbye og Henrik Schirmer.