AFEne 10 år!

På Primærmedisinsk uke ble det feiret at AFEne har fungert i 10 år, og at opprettelsene av AFEne har ført til betydelig mer allmennmedisinsk forskning. Tallet på ph.d.studenter har økt betraktelig, og myndighetene signaliserer at tiltaket har vært vellykket. Samarbeidet mellom de fire AFEne har bl.a. vært avgjørende for at vi har fått nasjonal forskerskole for allmennmedisin. Les mer her.