Årsrapport for 2020 er klar

Årsmeldingen for Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø, 2020 er nå klar og tilgjengelig her.

Spre den gjerne videre til andre som kan være interessert!

Årsmelding 2020