Bilyder på hjertet

Vi har også tatt opp bilyder på hjerte på de ca 2000 deltakerne som var til ekkokardiografi. Vi har fått tildelt en universitetsstipendiatstilling for å analysere bilydene og sammenholde dem med ekko-funn, og stillingen vil snart bli lyst ut.