CRP-test fører til at unødvendig bruk av antibiotika blir redusert

CRP-test brukes i dag i allmennpraksis i liten grad utenfor Norden og Sveits. I norsk allmennpraksis er denne testen den blodprøven som hyppigst tas. I en stor klinisk studie der europeiske leger fikk tilgang til CRP-test og opplæring i bruk av testen på internett, ble det påvist redusert bruk av antibiotika til pasienter med luftveisinfeksjon blant legene som hadde tilgang til CRP-test. Studien, som er publisert i The Lancet, er en spin-off av GRACE-studien som AFE Tromsø deltok i.

Les mer http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673613609940