D-vitamin beskytter ikke mot luftveisinfeksjoner

Nivået av D-vitamin i blodet betyr ikke noe for forekomsten av luftveisinfeksjon hos voksne.

Dette har Steinar Robertsen og medarbeidere påvist på grunnlag av data fra den sjette Tromsøundersøkelsen, der mer enn 6000 deltakere i denne befolkningsundersøkelsen ble inkludert.

Les mer http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8912642