Det er vanskelig å gi god behandling til pasienter med KOLS-forverring

I denne studien ble fastleger og lungeleger intervjuet i fokusgrupper i seks europeiske land og Hong Kong om vurdering av symptomer, diagnostikk og rutiner for medisinering og hospitalisering. Tre områder eller temaer fant legene mest utfordrende: «komorbiditet», «vanskelig pasient» og «håpløs sykdom». For å takle disse utfordringene, mente legene det var viktig å kjenne pasienten godt. Dette var også viktig i samarbeidet mellom første- og andrelinjen. Studien er en del av PEXACO.

Les hele artikkelen her