Disputas om allmennlegers deltakelse ved ø.hjelp utrykninger

Magnus og veiledere, fra venstre Mette B. Risør, Magnus Hjortdahl, Erik Zakariassen, Peder Halvorsen

Den 31. oktober forsvarte Magnus Hjortdahl sin ph.d. avhandling om allmennlegers deltagelse ved ø.hjelp utrykninger. Disputasen fant sted ved Campus Alta. I prøveforelesningen ga Magnus en god oversikt over hvordan man tenker internasjonalt å bedre behandlingen av akutt sykdom og skader i distrikter langt fra sykehus.

Magnus med bedømmelseskomité og disputasleder, fra venstre Trond Iversen, Birgit Abelsen, Erika Frischknecht Christensen, Per Stensland, Magnus Hjortdahl

Avhandlingen kan leses her