Disputas om livet etter kreft

Tone Seppola-Edvardsen disputerte 14 november. Hun hadde fulgt personer som tidligere var blitt behandlet for kreft i ca. ett år, og intervjuet dem om hvordan de forholder seg til fornemmelser/symptomer fra kroppen og den usikkerheten de føler når de lurer på om kreften er på vei tilbake. Det var viktig for deltakerne å finne en balanse mellom å overse symptomer og ta dem alvorlig. Ofte ville deltakerne holde sin usikkerhet for seg selv, men det var også her viktig å finne en balanse mellom å være åpen og å ikke belaste sosiale relasjoner. På bildet ser dere Tone i midten omkranset av disputasleder professor Jan Abel Olsen og bedømmelseskomiteen (fra venstre professor Helle Ploug Hansen fra Syd-Dansk Universitet, førsteamanuensis Åge Wifstad, UIT og professor Kari Nyheim Solbrække, UiO).

Avhandlingen kan leses her.