Disputas om lungelyder

1 april disputerte Juan Carlos Aviles Solis med temaet “Identification and prevalence of adventitious lung sounds in a general adult population”. Det gikk strålende, men med mindre festivitas enn det som er vanlig ved disputaser, naturligvis for å hindre smittespredning av koronaviruset. Det var ikke publikum i auditoriet, tredje opponent og representant for dekan var tilstede, mens første og annenopponent var med på Skype. Feiringen foregikk også på nett.

Et viktig spørsmål på prøveforelesning og disputas var om lungeauskultasjon har en framtid i medisinsk praksis eller om tradisjonen med bruk av stetoskopet er en bremse i utviklingen av ny teknologi som kan være til større nytte i diagnostikken. Annenopponenten spurte Juan Carlos om vi fortsatt vil bruke stetoskopet på samme måte om 20 år. Da svarte han med et motspørsmål: vil vi fortsatt spørre pasienter om de er tung i pusten? Poenget var at man ikke kan stille en sikker diagnose med stetoskopet, men at man får klinisk informasjon som kan være like nyttig som et symptom pasienten kan fortelle om. Både symptomer og lungelyder er brikker i et større puslespill.

Les avhandlingen her.

Juan Carlos Aviles Solis diskuterer avhandlingen med førsteopponent Tjard Schermer fra Radboud institute of Health Sciences, Nijmegen, Nederland. Foto: Gro Rosvold Berntsen (3. opponent)