Disputas om ungdom og medisinsk uforklarte symptomer (MUS)

12. mai disputerte Maria Fredriksen Kvamme med avhandlingen «Lidelse, agens og omsorg i medisinsk uforklarte symptomer. En etnografisk studie om sosiale løp og reforhandling av forståelsesrammer ved medisinsk uforklarte symptomer i norsk ungdomstid.»

I det norske sammendraget skriver Maria:

En vet ennå lite om hvordan ungdommer forstår og handterer symptomer på for eksempel smerter, utmattelse eller fordøyelsesproblemer som går ut over deres hverdag over tid, og hvor de har oppsøkt legehjelp uten å ha fått en fullgod forklaring eller behandling. Avhandlingen utforsker forståelse og handtering av medisinsk uforklarte symptom i ungdomstid gjennom antropologisk feltarbeid i en nordnorsk by over ett og et halvt år i 2015/2016. Den baserer seg på deltagende observasjon, intervju med unge og fagpersoner og deltagende film metodikk. Målet med studien var å bringe fram perspektiver og strategier hos unge som opplever slike plager, og få bedre kunnskap om kommunikasjon omkring helse og hvordan de blir møtt. Vi finner to former for selvhjelp som de unge handterer sin situasjon igjennom, og to måter fagpersoner i skole, primær sosial og helsetjenester støtter dem ved hjelp av kommunikasjon.

Hovedveileder for Maria var professor Mette Bech Risør ved AFE, mens biveiledere var professor Catharina Elisabeth Wang ved Institutt for psykologi og førsteamanuensis Trond Waage, Institutt for samfunnsvitenskap. Disputasen ble gjennomført uten publikum tilstede og streamet live. 1.juni startet Maria på et postdoktorprosjekt, med tittelen Studentblikk på psykisk helse og trivsel.

Les avhandlingen her.