Fastlegens rolle ved medisinsk uforklarte symptomer i ungdomstid

Journalist Lisbeth Nilsen for Utposten har intervjuet Maria Fredriksen Kvamme om hennes avhandling avlagt ved AFE Nord. Avhandlingens tittel oversatt til norsk er Lidelse, agens og omsorg – sosiale forløp og reforhandling av fortolkningsrammer ved medisinsk uforklarte symptomer i norsk ungdomstid.

Lisbeth hadde fokus på fastlegens rolle i lys av resultatene: https://www.utposten.no/journal/2021/3/m-682/N%C3%A5r_unges_liv_sporer_av

Artikkelen var del i en temabolk i Utposten, 3. nummer 2021 om MUS -pasienter: https://www.utposten.no/journal/2021/3/m-779/Hjelpel%C3%B8shet_kan_hindre_oss_i_%C3%A5_komme_videre

Avhandlingen kan leses her: https://munin.uit.no/handle/10037/18056

Illustrasjonsfoto fra colourbox