Hvordan organisere konsultasjonen når pasienten har flere helseproblemer?

En ny artikkel av Ann Dorrit Guassora, May-Lill Johansen og Kirsti Malterud belyser konsultasjoner i allmennpraksis der pasienten har flere helseproblemer.

Helseproblemer henger sammen, behandlingsopplegg påvirker hverandre, og pasientens symptomer kan skyldes flere ulike tilstander. Det er altså flere gode grunner til at det kan være en fordel å snakke om helseproblemene samlet.

Med utgangspunkt i dette ble det gjort en mikroanalyse av dialogen mellom lege og pasient, for å studere hvordan man kan bruke språklig samhandling til å organisere konsultasjonen, slik at det blir rom for flere problemstillinger på overkommelig tid.

Artikkelen kan leses her: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02813432.2021.1958472

Illustrasjonsfoto: colourbox