Informasjon om Magnus Hjortdahl sitt prosjekt: Allmennlegen, legevakt og akuttmedisin.