Innlagt etter telefonsamtale med lege

Pasienter med astma- eller kolsforverring blir ofte innlagt på bakgrunn av telefonsamtale med fastlege eller legevaktslege. En studie fra norske sykehus viser at legene ofte ikke opplever at klinisk undersøkelse er nødvendig for å avklare om innleggelse er nødvendig. Les mer her