Internasjonal konferanse om lungelydsforskning i Tromsø

15-16 september arrangerte AFE Tromsø den 42. årlige konferansen for International Lung Sound Association. Det passet bra for oss å arrangere dette i år, siden vi nå kunne presentere de første resultatene fra vårt store materiale av lungelyder fra den sjuende Tromsøundersøkelsen. Vi vet nå for eksempel at forekomsten av knatrelyder i befolkningen øker dramatisk med økende alder, og at det neppe kan forklareres med at flere får hjerte og lungesykdom. Vi kunne også presentere at medisinstudenter lettere kjenner igjen fremmedlyder fra lungene, når lydopptak presenteres sammen med en grafisk presentasjon av lydene (spektrogram). Vi samarbeider med forskere ved Institutt for imnformatikk, og klassifisering av lungelyder basert på machine learning ble også presentert. For øvrig ble det presentert mange interessante prosjekter fra Japan, Tyskland, Portugal og andre land der det forskes på lungelyder. Bildet viser deltakerne utenfor det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø.

Proceedings ILSA 42nd