Juan Carlos Aviles Solis har fått AFU’s forskningspris 2019

Under årets Nidaros kongress ble Juan Carlos tildelt AFU’s forskningspris. Les hele saken her
Prisen blir tildelt beste presentasjon på «forskningsdagen», og det legges vekt på både innhold og framføring. Som ph.d.student har Juan Carlos tatt opp lungelyder på 6000 deltakere i Tromsøundersøkelsen. Foredraget han holdt handlet om hvordan funn av knatre- og pipelyder henger sammen med deltakernes helsetilstand (selvrapport sykdom, symptomer, røyking, lungefunksjon m.m.) samt kjønn og alder. Et viktig funn var at forekomsten av knatrelyder øker betydelig med økende alder. Les mer i en artikkel som nylig er publisert i BMC pulmonary medicine: Prevalence and clinical associations of wheezes and crackles in the general population: the Tromsø study.

Artikkelen kan leses her.