KOLS-diagnose fører til røykestopp

Siden 80-tallet har personer som har fått hjerteinfarkt vært flinke til å slutte å røyke, mens personer med KOLS i større grad har fortsatt å røyke. I en ny studie fra Tromsøundersøkelsen har vi vist at denne forskjellen mellom hjerte- og lungepasienter nå er historie.

Blant 4497 som deltok i Tromsøundersøkelsen både i 2001-2 (Tromsø 5) og i 2007-8 (Tromsø 6) sank frekvensen av dagligrøykere fra 26% til 17%. Totalt var det 1150 som sluttet å røyke (37%). Blant de som hadde en KOLS-diagnose i Tromsø 5 var det 42% som sluttet å røyke, mens de som fikk en KOLS-diagnose i perioden mellom Tromsø 5 og Tromsø 6, var det 51% som kuttet røyken, samme andel som blant de som hadde fått hjerteinfarkt eller diagnostisert angina pectoris i denne perioden (52%).

Til artikkelen