KOLS-pris til AFE-lederen

Hasse Melbye mottok 16.11.16 årets LHL’s pris for fremragende forskning på KOLS-området. Forskningen har pågått siden 80-talet, med fokus på diagnostikk av KOLS og KOLS-forverringer. Opprettelsen av AFE og støtte fra Norges forskningsråd har gjort det mulig å gjennomføre et stort internasjonalt prosjekt om KOLS og KOLS-forverringer i primærhelsetjenesten. Les mer om prisutdelingen her.

Hasse Melbye mottar KOLS-prisen fra LHL-leder John Normann Melheim (Foto Dagens Medisin)