Liten hjelp fra KOLS-retningslinjer for å få til målrettet behandling av forverringer

Ph.d.student ved AFE, Johanna Laue, er førsteforfatter på en systematisk gjennomgang av KOLS-retningslinjer. 19 ulike retningslinjer er vurdert. Det var vanlig å anbefale prednisolon til alle pasienter, ev dersom pasienten var «betydelig mer tung i pusten enn vanlig». Det var lite håndfast som allmennlegene kunne forholde seg til.
For antibiotikabehandling var kriteriene litt mer spesifikke. De fleste anbefalte behandling ved økning i luftveissymptomer. Noen spesifiserte at endret farge på oppspytt var et viktig kriterium. De norske retningslinjene var de eneste som anbefalte CRP-test.

Les mer