Lungelyder fra 6000 Tromsøværinger

Vi har nå avsluttet datainnsamlingen i Tromsøundersøkelsen, og har fått lungelyder fra 6000 deltakere over 40 år. Vi holder nå på med klassifisering av lydene, og kan slå fast at fremmedlyder på lungene er vanlige fenomen. Til våren vil vi kunne begynne å sammenholde forekomst av knatre- og pipelyder med lungefunksjon og tegn til hjertesvikt på ekkokardiografi.