Men beskrivelse av lungelyder varierer betydelig mellom land i Europa

Basert på GRACE-studien, som AFE-Tromsø og nord-norske allmennleger deltok i, er det blitt påvist betydelig variasjon i bruk av termer som knatrelyd, rhonchi (grov pipelyd) og svekket respirasjonslyd.

Les mer http://informahealthcare.com/doi/pdf/10.3109/13814788.2012.733690