Mindre ICS/LABA til KOLS-pasienter med hjertesykdom

Norske allmennleger skriver ofte ut ICS/LABA til KOLS-pasienter, men er mer tilbakeholdne når pasienten også har hjertesykdom. Det viser en analyse av forskrivninger til 376 astma- og KOLS-pasienter som deltok Diolup-prosjektet i 2009-10.

Les mer:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3983887/