Nedsatt oksygenmetning er vanlig ved alvorlig nedsatt lungefunksjon, men kan også ses ved fedme

19. mars disputerte Monica Linea Vold for ph.d. graden om pulsoksymetri-verdier i en generell befolkning. Monica Vold er lungelege ved UNN, og er en viktig samarbeidspartner for AFE Tromsø. Det er økende bruk av pulsoksymetri i allmennpraksis og vi trenger mer kunnskap om oksygenmetning ved forskjellige tilstander for å kunne fortolke de verdiene vi finner.

Les mer