Norske og svenske allmennleger bruker CRP til å redusere unødvendig antibiotikaforskrivning ved luftveisinfeksjon

Dette viser Kristin Jakobsen og medarbeidere i en studie av allmennlegers håndtering av akutt hoste/nedre luftveisinfeksjon i Norge, Sverige og Wales. Når CRP-test var tilgjengelig, la legene mindre vekt på kliniske funn som fremmedlyder over lungene og farget ekspektorat i diagnostikk av nedre luftveisinfeksjon. Siden fremmedlyder og farget ekspektorat har usikker sammenheng med lungebetennelse og bakteriell infeksjon, kan tillegg av CRP-test bidra til mer målrettet bruk av antibiotika. Studien utgår fra GRACE-prosjektet, som er EU-finansiert forskningsprosjekt med deltakere fra 12 europeiske land. Den kan leses her:

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/02813432.2010.506995