Ny ph.d. avhandling om internettbasert kognitiv terapi

13. mars disputerte Maja Wilhelmsen i Tromsø med avhandlingen «Light my fire» – Perspectives on Motivation, Helpfulness and Implementation of Guided Internet-based Cognitive Behavioral therapy. I avhandlingen viser hun at pasienter med mild depresjon i stor grad gjennomførte behandlingsmodulene i internettprogrammet MoodGym, og fant det nyttig, nå de også ble fulgt opp av behandler mellom modulene. Fastleger som har deltatt i kurs i kognitiv terapi, anbefaler MoodGym til sine pasienter, men finner det vanskelig å gjennomføre strukturerte oppfølgingssamtaler mellom modulene. De vil følge pasientene opp slik de vanligvis gjør.

Maja Wilhelmsem sammen med veilederne Nils Kolstrup og Mette Bech Risør etter disputasen

Les mer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4180343/

Avhandlingen kan leses her.