Nytt forskningsnettverk om overdiagnostikk og bærekraft i helsetjenesten

AFE Nord har startet et nasjonalt, tverrfaglig forskningsnettverk om overdiagnostikk og bærekraft i helsetjenesten. Nettverket vil samarbeide om prosjektsøknader og opplysningsarbeid, og ledes av professor i allmennmedisin John Brodersen som har forsket på temaet i flere tiår. Alexandra Jønsson og John Brodersen publiserte nylig verdens første lærebok om overdiagnostikk (bildet ovenfor).

Overdiagnostikk handler om mekanismer som leder til at folk får unødvendige diagnoser, fordi de får påvist «unormale funn» og «risikofaktorer», som ikke i seg selv ville ført til symptomer, sykdom eller forårsaket død. Overdiagnostikk kan handle om overdefinisjon, ved at grenseverdier settes ned eller at sykdomsdefinisjoner utvides. Det kan også handle om overdeteksjon, ved at ny teknologi blir bærbar, har høyere følsomhet og bedre oppløsning. Overdiagnostikk fører til at folk unødvendig blir til pasienter. Det kan bli belastende for den enkelte, dyrt for samfunnet og true bærekraften i helsetjenesten.

Nettverket inviterte 29. november 2022 til et åpent symposium på UiT. Overdiagnostikk ble tverrfaglig belyst, av forskere med bakgrunn fra medisin, antropologi, psykologi og filosofi. Blant publikum var klinikere, forskere, studenter og andre interesserte.

Alexandra Jønsson, UiT, snakket om drivkrefter, mekanismer, motiver og årsaker til overdiagnostikk
John Brodersen og May-Lill Johansen fra UiT ønsket velkommen til symposiet
John-Arne Skolbekken, NTNU, viste hva kvalitativ forskning kan bidra med
Mette Kalager, UiO, spurte om samvalg er mulig ved screening og svarte nei
Peder Halvorsen, UiT, viste at både leger og pasienter overvurderer den forebyggende effekten av statiner
Stefan Hjørleifsson, UiB, og Linn Getz, NTNU, framholdt at bærekraften i helsetjenestene er truet av medisinsk overaktivitet
Thor Eirik Eriksen diskuterte hvordan vanlige menneskelige følelser og reaksjoner blir medikalisert