Overvekt, obstruktiv lungesykdom og symptomer på luftveisinfeksjon siste uke er assosiert med forhøyet CRP

En studie fra Tromsøundersøkelsen viser at overvekt og redusert lungefunksjon er de sterkeste prediktorene for forhøyet CRP (>3 mg/L) i befolkningen. Symptomer på luftveisinfeksjon siste uke har også en betydning. De fleste med fedme, alvorlig kols eller ferske luftveisinfeksjonssymptomer har CRP-verdier under 8, som er den mest vanlige nedre måleverdi i allmennpraksis. Statiner senker CRP-verdien, og derfor har ikke lenger personer med kjent hjerte-kar-sykdom høyere CRP enn resten av befolkningen.

Les hele artikkelen her