Personer med uoppdaget kols unngår å oppsøke fastlegen

I Tromsøundersøkelsen fra 2008 rapporterte bare 27 % av personer med spirometri forenlig med kols at de hadde astma eller kols. Siden kols ofte fører til at luftveisinfeksjoner blir ekstra plagsomme, har man tenkt at fastlegen har en unik mulighet til å stille kolsdiagnosen når udiagnostiserte personer kommer med akutt hoste og tung pust. Men personer med udiagnostisert kols går sjeldnere til lege med luftveisinfeksjon enn folk flest.

Les mer http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2466-12-51.pdf