Piping i brystet og lav oksygenmetning er indikasjoner på fall i lungefunksjon under astma- og KOLS-forverring

I en ny studie fra PEXACO-prosjektet er det for første gang blitt sett på hvilke kliniske funn som er assosiert med fall i FEV1 under astma- og KOLS-forverring. Disse funnene kan indikere at pasienten kan ha behov for en prednisolonkur.

Les mer