Polske allmennleger tilrår i større grad sykmelding enn sine norske kolleger ved luftveisinfeksjoner

Dette viser to studier publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care. Den ene studien er basert på observasjonsdata fra klinisk praksis i Polen og Norge, mens den andre baserer seg på papirkasuistikker. I begge studier var andelen som ville sykmelde størst blant de polske allmennlegene, som også tilrådde lengre sykmeldinger enn de norske legene. Dette tyder på at polske allmennleger ser mer alvorlig på luftveisinfeksjoner enn sine norske kolleger. Et annet viktig funn var at både polske og norske allmennleger holdt seg godt innenfor anbefalte sykmeldingslengder i gjeldende svenske retningslinjer. Medical University of Lodz i Polen og AFE Tromsø har samarbeidet om disse studiene. De kan leses her:

Decisions on sick leave certifications for acute airways infections based on vignettes: A cross-sectional survey of GPs in Norway and Poland

Sickness certification for patients with acute cough/LRTI in primary care in Poland and Norway