Reduserte pulsoksymetriverdier kan bidra til å påvise diastolisk hjertesvikt i tidlig stadium

Lene Gjelseth Dalbak har i en studie fra Diolup-prosjektet vist at koronar hjertesykdom som komorbitet hos pasienter med kols eller astma bidrar til redusert oxygenmetning (SpO2≤95%). Les mer.

En ny studie basert på den sjette Tromsøundersøkelsen viser at diastolisk dysfunksjon også er assosiert med nedsatt SpO2. Vi vet at diastolisk dysfunksjon kan utvikle seg til venstresidig hjertesvikt, og studien viser at nedsatt oksygenopptak også kan forekomme før en hjertesviktdiagnose kan stadfestes. Hos pasienter med tung pust, om de har kols eller ikke, er det en utfordring å finne ut om hjertesykdom kan spille en rolle. Nedsatt oksygenmetning kan styrke en mistanke om at diastolisk dysfunksjon kan spille en rolle.

Les mer.