Symposium om lungelyder ved årets IPCRG konferanse

Årets International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) World Conference ble arrangert i Porto 31 mai til 2 juni. Sammen med våre samarbeidspartnere i Portugal holdt AFE et symposium om betydningen av å registrere lungelyder i primærhelsetjenesten. Resultater fra den 7. Tromsøundersøkelsen med lydopptak fra lungene til 6000 Tromsøværinger ble presentert av Juan Carlos Aviles Solis. Analysene så langt viser at knatrelyder og pipelyder ofte forkommer i befolkningen, og særlig hos eldre. Resultatene bekrefter at disse fremmedlydene kan styrke en mistanke om pågående lunge- eller hjertesykdom. Videre analyser vil også kunne fortelle oss hvor ofte disse fremmedlydene kan forekomme uten at sykdom er påvist og også i hvilken grad kronisk lunge- eller hjertesykdom kan forekomme uten at det høres fremmedlyder ved auskultasjon. Det var stort oppmøte til symposiet (nærmere 100).

På bildet ses de fem som hadde innlegg, fra venstre Cristina Jácome, Hasse Melbye, Alda Marques, Ana Oliveira og Juan Carlos Aviles Solis.