Tenk på KOLS når det er positive funn ved perkusjon eller auskultasjon av lungene

For allmennleger er det kanskje en selvfølge å tenke på KOLS og gjøre spirometri når det høres hypersonor perkusjonslyd ved perkusjon eller pipelyder ved auskultasjon av lungene. Lungelegene bak GOLD-retningslinjene er ikke av samme oppfatning. I retningslinjene hevdes det at kliniske lungefunn er for usikre og at spirometri bør utføre på grunnlag av røykevaner og lungesymptomer. I en studie som utgår fra AFE Tromsø har Katja Oshaug og medarbeidere kunnet bekrefte at lungefunn fortsatt er viktige nøkler til KOLS-diagnosen.

Les mer http://www.dovepress.com/should-chest-examination-be-reinstated-in-the-early-diagnosis-of-chron-peer-reviewed-article-COPD