Utrykning på legevakt

I en studie basert på fokusgruppeintervjuer med allmennleger har Magnus Hjortdahl og medarbeidere funnet at legene ikke lenger ser på seg selv som hovedperson ved utrykninger på legevakt, men at det likevel kan være viktig at legevaktslegen deltar. Les mer.

Magnus Hjortdahl, som sammen med et akuttmedisinsk team i Alta fikk legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2016.

Har nå forskningsopphold i Australia