Vellykket internasjonal konferanse i Tromsø om «Diagnoser, praksis og evidens»

I starten av juni ble det i regi av AFE og SDU (Syddansk Universitet) avholdt en medisinsk antropologisk konferanse i Tromsø under nettværket MAAH (Medical Anthropology At Home). Konferansen hadde 30 presentasjoner av ny forskning på området og 2 keynote forelesninger ved Annemarie Jutel (New Zealand) og Simon Cohn (UK). Av viktige temaer som kom opp kan nevnes: diagnoser som ‘gjøres’ av helseprofesjonelle, pasienter eller pårørende, diagnostisering i kontekst av organisasjon og politikk, subjektivisering av diagnoser, og diagnoser som medikaliseres eller demedikaliseres. Konferansen følges opp av en antologi.

Lenke til MAAH