Verksted og seminar i AFE Nord 30.10.20

I anledning lederskifte i Allmennmedisinsk Forskningsenhet Nord ble det avholdt Framtidsverksted og AFE-seminar ved UiT- Norges Arktiske Universitet 30. oktober 2020, ledet av påtroppende leder May-Lill Johansen og Mette Bech Risør, professor ved AFE Nord.

Avtroppende AFE-leder Hasse Melbye og påtroppende leder May-Lill Johansen

Professor Hasse Melbyes karriere med allmennpraksis, forskning og ledelse ved AFE Nord ble behørig feiret med informative og inspirerende foredrag, panel-intervju og festmiddag med taler. Hasse holdt selv et foredrag om klinisk betydning av hjerte og lungelyder, hvor han også viste fram et nytt verktøy for klinisk relevant trening. Vi fikk et godt innblikk i AFEnes historie, ønsker og behov for allmennmedisinsk forskning i framtiden, og dypsindig refleksjon om biomedisinsk og eksistensiell rasjonalitet i en allmennmedisinsk konsultasjon.

AFE-seminar i Store Aud, med gjester fra de andre AFEne og UiT-kolleger på skjermen, tilpasset Kovid19 situasjonen

Under panelintervjuet reflekterte Hasse over sin reise fra tiden da både fastlegeordningen og AFE Nord ble tenkt fram og satt i gang og fram til i dag. Samtalen kan høres her: https://soundcloud.com/maria-fredriksen…/intervju-med-hm. Lydopptaket varer i omlag 30 minutter, inkludert avrundende innspill fra sal og skjerm.

Deltakere på AFE Nord sitt fremtidsverksted. Fra ve: Mona Albrigtsen, Mette Bech Risør, May-Lill Johansen, Jorunn Nygaard, Michelle Tuv Pettersen og Hasse Melbye