Vi er blitt bedre til å diagnostisere kols

De første resultater fra Diolupstudien er nå publisert. Data fra 7 norske allmennlegekontorer viser at det nå er bedre overensstemmelse mellom legenes kolsdiagnose og pasientenes spirometri enn det er funnet i tidligere studier. Kravet i blåreseptforskriften om å dokumentere sin diagnostikk med spirometri har trolig bidratt til dette.

Les hele artikelen her