Workshop om lunge- og hjerteauskultasjon ved Nordisk allmennmedisinsk kongress I Aalborg, 17-20 juni 2019

AFE Tromsø arrangerte en workshop og presenterte noen resultater fra Tromsøundersøkelsen. Workshopen ble ledet av Hasse Melbye, mens Juan Carlos Aviles Solis, Anne H. Davidsen og Stian Andersen presenterte sine prosjekter. Så langt kunne vi fortelle at prevalensen av knatrelyder i befolkningen over 40 år er litt under 15% og at pipelyder kan høres hos litt under 20%. Forekomst av knatrelyder øker betydelig med alderen og er sterkere assosiert med kols enn med hjertesvikt. Hjertelydsprosjektet ble presentert, men analysen av hjertebilydenes diagnostiske betydning er langt fra ferdig, så det må vente til neste nordiske kongress i Stavanger om 2 år.

Til gruppearbeidet spilte vi av lunge og hjertelyder fra 6 personer, og lydene ble visualisert ved spektrogram. Det ble vist flere eksempler på inspiratoriske knatrelyder hos personer med KOLS. Hos en kvinne med astma hørtes ekspiratoriske pipelyder, men hun hadde normal lungefunksjon. En eldre mann hadde alvorlig hjertesvikt med aortastenose, aortainsuffisiens og mitralinsuffisiens. Det hørtes inspiratoriske knatrelyder, men ingen hjertebilyder. Lydene og hvordan man bør respondere på dem ble diskutert. Det var ca. 70 deltakere.