IKAT i AP – Internettprogrammer basert på kognitiv atferds terapi som et verktøy i behandling av pasienter med psykiske problemer i allmennpraksis

Det eksisterer selvhjelpsprogrammer for pasienter med mentale problemer som bruker kognitiv atferds teknikker (KAT). Ved Psykologisk Institutt ved UIT har man flere års erfaring med et slikt selvhjelpsprogram (MoodGYM) Programmet er utviklet i Australia, men er blitt oversatt til Norsk og er fritt tilgjengelig på internett (http://moodgym.anu.edu.au/welcome).
I samarbeid med med psykoligisk institutt ved UIT og Distrikts Psykiatrisk Senter på Silsand fikk forskningsenheten en bevilling på kr 1 000 000 for 2009 fra Helse Nord til å undersøke om det er mulig å integrere MoodGYM i pasientbehandlingen.
Fra april 2010 er det støttet fra NFR med 2 stipendiatsstillinger. Prosjektet fikk navnet «Internet-based cognitive therapy in the treatment of patients with mental health problems in general practice. A novel collaborative modell”(ECBT in GP). I tilegg til å samarbeide med det australske miljøet som har utviklet dataprogrammet, er det knyttet kontakter i Danmark, England, Sverige og Nederland.